Please use this identifier to cite or link to this item: https://database.debate-erc.com/jspui/handle/123456789/242
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBENEDICTUS HESSEen_US
dc.date.accessioned2021-02-04T21:51:50Z-
dc.date.available2021-02-04T21:51:50Z-
dc.identifier.urihttps://database.debate-erc.com/jspui/handle/123456789/242-
dc.titlePrincipium IVen_US
debate.manuscript.libraryArchiwum Archidiecezjalne i Biblioteka Kapitulnaen_US
debate.manuscript.bibliographyMarkowski M., Wykłady wstępne i komentarz do “Sentencji” Benedykta Hessego z Krakowa (The Introductions and the commentaries to the Sentences of Benedict Hesse from Cracow), “Materiały i Studia Zakładu Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej’, 4 (1965), p. 334-340. Włodek Z., Krakowski komentarz z XV wieku do “Sentencji” Piotra Lombarda. Część I: Wstęp historyczny i edycja tekstu księgi I i II (The Cracovian Commentary on the Sentences of Peter Lombard from 15th century. Part I: Historical introduction and edition of the book I and II), “Studia Mediewistyczne” 7 (1966), p. 125-355. Włodek Z., Filozofia a teologia. Wybór tekstów z krakowskich wykładów wstępnych do “Sentencji” Piotra Lombarda z XV w. (Philosophy and theology. Collection of the texts from Cracovian introductions to the Sentences of Peter Lombard from 15th century), “Materiały do historii filozofii średniowiecznej w Polsce” I (XII) 1970, p. 39-114.en_US
debate.manuscript.placeGnieznoen_US
debate.manuscript.shelfmark165en_US
debate.manuscript.folff. 1r-11ven_US
debate.work.explicitoriginnoen_US
debate.work.originGnieznoen_US
debate.work.notesUtrum divina sacramenta pro quolibet statu necessario instituta ad salutem generis humani, conferebant graciam in ipsorum susceptioneen_US
Appears in Collections:Manuscripts

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in Debate are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.