Please use this identifier to cite or link to this item: https://database.debate-erc.com/jspui/handle/123456789/238
Title: Principium III
Authors: BENEDICTUS HESSE
debate.manuscript.libraryBiblioteka Jagiellonska
debate.manuscript.bibliographyCatalogus codicum manuscriptorum medii aevi latinorum qui in Bibliotheca Jagellonica Cracovie asservantur, vol. XI. Numeros continens inde a 1501 usque ad 1575, ed. A. Kozłowska, L. Nowak, A. Sobańska, A. Świeboda, R. Tatarzyński, W. Zega, Cracovie: Księgarnia Akademicka, 2016, p. 121-136, 167-171, 189-195, 223-235. Clavis scriptorum et operum Medii Aevi Poloniae, ed. J. Kaliszuk, A. Pieniądz, P. Więcłowski, K. Skwierczyński, Kraków: Homini, 2019, p. 81-82. Markowski M., Wykłady wstępne i komentarz do “Sentencji” Benedykta Hessego z Krakowa (The Introductions and the commentaries to the Sentences of Benedict Hesse from Cracow), “Materiały i Studia Zakładu Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej’, 4 (1965), p. 334-340. Włodek Z., Krakowski komentarz z XV wieku do “Sentencji” Piotra Lombarda. Część I: Wstęp historyczny i edycja tekstu księgi I i II (The Cracovian Commentary on the Sentences of Peter Lombard from 15th century. Part I: Historical introduction and edition of the book I and II), “Studia Mediewistyczne” 7 (1966), p. 125-355. Włodek Z., Filozofia a teologia. Wybór tekstów z krakowskich wykładów wstępnych do “Sentencji” Piotra Lombarda z XV w. (Philosophy and theology. Collection of the texts from Cracovian introductions to the Sentences of Peter Lombard from 15th century), “Materiały do historii filozofii średniowiecznej w Polsce” I (XII) 1970, p. 39-114.
debate.manuscript.placeKrakow
debate.manuscript.shelfmark1538
debate.manuscript.folff. 110r-112r
debate.work.explicitoriginno
debate.work.originKrakow
debate.work.notesUtrum adveniente plenitudine temporis congruum erat Filium Dei incarnati pro reparacione generis humani
Appears in Collections:Manuscripts

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in Debate are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.